Vastu is an ancient Indian science of architecture and buildings which helps in making a congenial setting or a place to live and work in a most scientific way taking advantage of the benefits bestowed by nature, its elements and energy fields for enhanced wealth, health, prosperity and happiness. Vastu unifies the science, art, astronomy and astrology, it can also be said as an ancient mystic science for designing and building. Vastu is the science of directions that combines all the five elements of nature and balance them with the man and the material.

The hindu sages and seers have knew the secrets of using all the five elements of this universe and their special characteristics and influences such as the magnetic field, gravitational effect etc. of Earth, the galaxy in the sky, the directions and velocity of the winds, light and heat of the SUN including the effects of its Ultra-Violet and Infra-Red rays, the volume and intensity of rainfall etc. for the advantage of the mankind in suitably planning and constructing buildings for dwelling, prayer, entertainment , education , working , production and other purposes . They evolved scientific methods and systems and confined them over the years as ‘VAASTU SHASTRA’. Our sages SEARCHED it; we are only RESEARCHING it and building the concepts.

Man is the subject, object and the cause of architecture. He perceives and conceives architecture in relation to his experience of himself with the surrounding world. Through art of design, he alters and molds the elements of natural environment. The world comprises of five basic elements. They are Earth, Water, Air, Fire and Space. Out of the nine planets, our planet has life because of the presence of these five elements. Earth and Water have limited and localized availability for the human habitat and growth. They form apparent and fundamental choice makers in the location and the physical form of architecture and habitat. Sun, Air and Space are universally available and can be molded to human needs by the act of design. In order to understand the act of design with these five elements, we shall have to take each one separately to appreciate their meaning, role, and workability in architecture.

 

Vastu este o știință antică a arhitecturii hinduse  care ajută la crearea unui cadru congenial sau a unui loc de a trăi și de a lucra  profitând de avantajele oferite de natură, de elementele sale și de câmpurile energetice pentru o bogăție sporită, sănătate, prosperitate și fericire.
Vastu unifică știința, arta, astronomia și astrologia, se poate spune, de asemenea, ca este o știință mistică antică pentru proiectare și construire. Vastu este știința direcțiilor care combină toate cele cinci elemente ale naturii și le echilibrează cu omul și materialul.

Cei înțelepți  au știut secretele folosirii tuturor celor cinci elemente ale acestui univers și ale caracteristicilor și influențelor lor speciale, cum ar fi câmpul magnetic, efectul gravitațional al Pământului, direcțiile și viteza vânturilor, lumina și căldura soarelui, inclusiv efectele razelor sale ultra-violete și infraroși, volumul și intensitatea precipitațiilor etc. pentru avantajul omenirii în planificarea și construcția adecvată a clădirilor pentru locuință, rugăciune, divertisment, educație, de productie și în alte scopuri. Ei au dezvoltat metode și sisteme științifice și le-au conturat de-a lungul anilor ca “VAASTU SHASTRA”.

Omul este  obiectul și cauza arhitecturii. El percepe și concepe arhitectura în legătură cu experiența sa despre lumea înconjurătoare.  Lumea cuprinde cinci elemente de bază: Pamantul, Apa, Aerul, Focul si Spatiul. Din cele nouă planete, planeta noastră are viață datorită prezenței acestor cinci elemente. Pământul și apele au disponibilitate limitată și localizată pentru habitatul și creșterea umană. Acestea formează factori  esențiali in alegerea locației și a formei fizice a arhitecturii și a habitatului. Soarele, aerul și spațiul sunt disponibile universal și pot fi modelate nevoilor umane prin actul de design. Pentru a înțelege actul de proiectare cu aceste cinci elemente, trebuie să luăm fiecare în parte pentru a-și aprecia semnificația, rolul și lucrabilitatea în arhitectură.